Nils Mattsson och Sissa Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp nr 2 ca 1831 - efter 1836
Starrarp 2:19 (aktuellt nummer) 17 januari 1832 - 14 maj 1878
Starrarp 2:16 (avregistrerat nummer) 1853 -
Starrarp 2:3 (avregistrerat nummer) 17 januari 1832 – 14 maj 1878

Nils Mattsson föddes den 22 juni 1809 i Starrarp och han var son till åbon Mats Månsson och hans hustru Hanna Nilsdotter. Den 16 mars 1831 gifte sig drängen och rusthållaren Nils Mattsson med pigan Sissa Persdotter i Fränninge. Sissa var född den 5 april 1807 i Skumparp och hon var dotter till åbon Per Månsson och hans hustru Kerstina Persdotter. Dom framlever hela sitt liv på gården och Nils avlider den 19 maj 1878 utav lunginflammation i en ålder av 68 år 10 månader och 17 dagar. Sissa lever ytterligare två år och avlider den 13 april 1880 utav koppor i en ålder av 73 år och 8 dagar.

Bouppteckning efter Nils Mattsson som avled på Starrarp nr 2 den 19 maj 1878.

Den 27 maj 1878 förrättades bouppteckning efter före detta åbon Nils Mattsson på Starrarp nr 2 som avled den 19 maj 1878 och efter sig lämnade såsom sterbhusdelägare utom änkan Sissa Persdotter med henne under äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen åbon Per Nilsson, Starrarp nr 2
sonen Ola Nilsson vistande på okänd ort
dottern Anna gift med åbon Hans Nilsson i Sniberup
dottern Ingar gift med Nils Jönsson i Tengelås
dottern Kersti, ogift, boende i Starrarp
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 176 kr och det fanns skulder på 83 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 93 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Måns född söndagen den 9 september 1832 i Starrarp, men han avled den 1 novem- ber 1832 endast 7 veckor gammal utav "slag".
Annafödd den 6 juni 1834 i Starrarp men avled utav "slag" den 30 juli 1834 och begravdes den 3 augusti enbart 7 veckor gammal.
Annafödd 4 juni 1835 i Starrarp. Anna gifte sig den 23 november 1860 med åbon på Sniberup nr 9 Hans Nilsson och hon var folkbokförd i Östraby. Hans var född i Årröd den 1 februari 1827. Anna avlider den 22 november 1880 på sjukhuset i Lund utav tuberkolos, men var bosatt på Sniberup nr 9.
Ingarfödd den 2 juli 1839 i Starrarp. Ingar gifter sig me dåbon på Tengelsås nr 1 Nils Jönsson men Nils avlider redan den 13 juli 1881 och Ingar gifter om sig med Ola Nilsson född i Gårdstånga. Hon avlider den 2 juni 1895 i Tengelsås nr 2 i Holma församling.
Elnafödd den 5 februari 1842 i Starrarp. Flyttar till Starrarp nr 9 1861.
Pehrfödd den 13 oktober 1844 i Starrarp. Flyttar till Frenninge nr 14 den 24 okto- ber 1866. Kommer tillbaka 1867 och tar över föräldragården 1878.
Kjerstenafödd den 21 april 1848 i Starrarp. Emigrerar till Amerika den 20 mars 1882.
Olafödd den 28 april 1851 i Starrarp. Flyttar till Östraby den 24 oktober 1869.