Nils Martin Bengtsson och Hilda Bengtsson, född Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:48 (avregistrerat nummer) 11 augusti 1942 - 15 september 1946
Bjälkhult 1:29 (aktuellt nummer) 14 november 1953 – 26 oktober 1960
Hårderup 3:11 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 27 november 1920 - 7 maj 1942

Nils Martin var son i huset till de tidigare ägarna Bengt Nilsson Och Elna Mårtensdotter. Efter faderns död 1905 har Nils Martin troligen skött lantbruket tillsammans med sin mor. Nils Martin var född 22 juni och döpt den 5 juli 1885 i Hårderup. Han gifte sig med Hilda Svensson född 2 augusti och döpt den 10 september 1893, åbodotter från Nr 1, Brösarp, Vollsjö socken. Den 8 juni 1923 skedde vigseln i Vollsjö. Det finns inga uppgifter om egna barn, däremot har dom en fosterdotter som heter Ines Maria och är född den 9 februari 1925. Den biologiska modern heter Lovisa Svensson och kan vara en syster till Hilda. Familjen flyttar senare till Bjälkhult och där Nils Martin avlider den 28 juli 1960. Hilda flyttar till Solkullen i Vollsjö och hon avlider den 13 april 1973.

Bouppteckning efter Nils Martin Bengtsson som avled den 28 juli 1960.

Den 26 oktober 1960 förrättades bouppteckning efter före detta lantbrukaren Nils Bengtsson i Bjälkhult nr 1, som föd 22 juni 1885, i äktenskap förenad 1923 med efterlevande makan Hilda Bengtsson, född Svensson på Bjälkhult nr 1, avled den 28 juli 1960 och efterlämnade såsom dödsbodelägare:
änkan Hilda Bengtsson
sonen skräddaren Einar Persson, Fränninge nr 2
avlidna dottern Ellen Schölds dödsbo (avliden 13 september 1960 och efterlämnade såsom dödsbodelägare)
änklingen lantbrukaren Lennart Schöld, Rönås nr 5
dottern fru Astrid Holm, Hunnestad nr 9, Ystad
sonen diversearbetaren Olle Schöld, Rönås nr 5, ogift
sonen lantbrukaren Erik Schöld, Stuveröd, Brusaholm
dottern fru Majken Andersson, Kilhult, Svensköp
sonen radiotelegrafisten Agne Schöld. Alle gatan 2, Göteborg
sonen affärsbiträdet Ove Schöld född den 22 september 1943
I Bouppteckningen upptogs fastigheten Bjälkhult 1:29 till taxeringsvärdet på 3 100 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 3 531 kr och skulderna uppgick till 4 786 kr.