Välj en sida

Nils Mårtensson och Astrid Albina Elisabet Mårtensson, född Johnsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:21 (avregistrerat nummer) 2 januari 1933 - 29 oktober 1966
Hårderup 24:3 (aktuellt nummer) - 20 oktober 1967
Starrarp 3:18 (avregistrerat nummer) 2 januari 1933 - 29 oktober 1966
Hårderup 24:2 (aktuellt nummer) 31 juli 1944 - 20 oktober 1967
Hårderup 24:1 (avregistrerat nummer) - 28 december 1964
Hårderup 8:8 (avregistrerat nummer) 31 juli 1944 -
Hårderup 4:20 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 31 juli 1944 -
Hårderup 2:7 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 31 juli 1944 -

Nils Mårtensson var född den 24 februari 1905 i Östra Kärrstorp och han var son till ogifta hemmadottern Ida Sjöberg i Alestad nr 6. Nils gifter sig den 6 april 1929 med Astrid Albina Elisabet Johnsson son var född den 19 maj 1908 i Kyrkhult i Blekinge. Astrid Albina Elisabet var dotter till bonden Jöns Johnsson och hans hustru Anna Olsson i Farabol i Kyrkhult. Familjen är senare bosatt på Hårderup 24:1 och där Nils avlider den 25 december 1966. Astrid Albina Elisabet flyttar tillbaka till Blekinge och hon bosätter sig på Lärkvägen 23 i Nättraby och hon avlider den 26 april 1991.

Fastigheten omfattade 7,5 hektar varav 7,3 hektar var åker. Man hade investerat i några jordbruksmaskiner för att underlätta i jordbruket. Vatten var indraget i stallarna men inte i boningshuset. Elektricitet var installerat för belysning.

 

Barn

NamnBeskrivning
Stig Yngvefödd den 8 november 1928 i Kyrkhult. Stig Yngve Mårtensson gifte sig den 29 januari 1950 med Asta Birgit Mårtensson som var född den 21 januari 1930 i Fränninge. Familjen var bosatt på Malmbatan 30 i Eslöv och där Stig Yngve avlider den 30 januari 1977. Asta Birgit flyttar senare till Villavägen 14 E i Eslöv och hon avlider den 9 december 1996.
Inga Birgitfödd den 22 april 1937 på Lunds BB.