Nils Mårtensson, Per Nilsson, Elna Nilsdotter,

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:7 (avregistrerat nummer) 9 juni 1840 - 6 mars 1846