Nils Mårtensson och Per Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:7 (avregistrerat nummer) 1 maj 1862 - 4 februari 1882