Nils Mårtensson och Emma Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:64 (avregistrerat nummer) 12 september 1942 - 27 april 1974
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 12 september 1942 -
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 12 september 1942 - 27 april 1974