Nils Månsson Skumpen och Ingar Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup nr 7 ca 1813 - ca 1817
Skumparp 1:11 (avregistrerat nummer) tidigt 1800-tal
Skumparp 1:5 (avregistrerat nummer) 1836 - 1836
Skumparp 1:2 (avregistrerat nummer) 26 november 1807 – 25 juni 1837

F. d. riksdagsmannen Nils Månsson var född i Starrarp den 5 april 1776 och var son till Måns Persson född i Starrarp nr 3 och hans hustru Ingar Lassesdotter född i Sniberup. Nils gifte sig med Ingar Olsdotter född i Sniberup den 4 april 1780. Ingar var dotter till Olof Persson och Truen Nilsdotter, båda födda i Östraby. Riksdagsmannen Nils Månsson får tilltalsnamnet “Skumpen” och senare även tilltalsnamnet “Ljusets Bonde”. Han bevistar fram till sin bortgång 10 riksdagar. Nils Månsson avlider den 25 juni 1837. Ingar Olsdotter avlider den 16 april 1856 och är skriven som ”blind” i kyrkböckerna dom sista tio åren av sitt liv.

Ur ”Frenninge socken genom tiderna”:

”Efter Nils Månsson död 1837 tillföll vid arvsskiftet huvudgården 1 7/32 mantal med undantag av det södra skiftet cirka 18 tld, sönerna Måns och Lasse, medan sonen Nils erhöll ¾ av 1 7/128 mantal plus ovannämnda skifte om 18 tld. Sönerna Måns och Lasse delade dessutom ¼ av 1 7/128. 1845 hade Måns Nilsson löst ut brodern Lasse från hemmanet. Lasse hade gift sig och flyttat till L:a Långröd.”

Tidningsartikel i den amerikanska tidningen “Gamla och nya hemlandet”:

Källa: Gamla och nya hemlandet. Publiceringsdatum den 10 november 1892

Tidningsartikel om Nils Månssons “grafgård”.

Källa: Minnesota Stats tidning den 3 januari 1900

Svenskt Biografiskt Lexikon 1906

Länk till: Nils Månssons skola

Bouppteckning efter Nils Månsson som avled på Skumparp den 25 maj 1837.

Bouppteckning efter Ingar Olsdotter som avled på Skumparp den 25 maj 1837.

Barn

NamnBeskrivning
Annafödd 14 mars 1805 i Sniberup. Gift med åbon Per Svensson i Starrarp. Avlider den 1 april 1845 utav "slag" och begrovs den 6 april 1845.
Olafödd 22 september 1806 i Skumparp. Åbo i Fränninge och Starrarp nr 3, gift med Elna Olsdotter. Avlider den 25 februari 1864 utav förstoppning och begrovs den 6 mars.
Pehrfödd 20 augusti 1808 i Skumparp. Åbo och riksdagsman i Alestad, gift med Anna Johnsdotter från Alestad. Avled den 23 mars 1875 på Alestad nr 1.
Nilsfödd 2 november 1810 i Skumparp. Åbo i Skumparp mellan 1836 - 1852 och gift med Elna Johnsdotter från Alestad. Avled den 24 januari 1892.
Månsfödd 23 november 1812 i Skumparp. Åbo i Skumpar som tar över föräldragården. Avlider den 28 augusti 1887 i Skumparp i en ålder av 74 år 9 månader och 5 dagar.
Svenfödd 18 januari 1815 i Skumparp. Pastor med efternamnet Frenning. Avlider den 8 juni 1899 i Trelleborg.
Lassefödd 10 oktober 1817 i Skumparp. Åbo i Långaröd och gift med Kerstina Andersdotter. Avlider den 29 maj 1875 på Långaröd nr 1.
Ingarfödd 1 februari 1820 i Skumparp. Gift med Nils Andersson, åbo i Killeröd. Avlider den 21 maj 1890.
Kjerstinafödd 5 juni 1822 i Skumparp och avlider den 12 september 1822 av okänd orsak.