Nils Månsson och Emma Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:12 (aktuellt nummer) 24 april 1903 - 27 juli 1951

Nils, född 5 april och döpt den 13 april 1870 i Andrarum. Nils var son till åbon Måns Andersson och hans hustru Anna Nilsdotter. Dom bodde på Jerrestorp nr 2. Familjen kom till Hårderup 1878 och växte upp på Hårderup 4:13. Han gifte sig med Emma Andersson, som föddes i Fränninge den 22 april och döptes den 26 april 1879. Emma var dotter till arbetaren Anders Persson och hans hustru Ingar Jönsdotter i Brostorp. Dom gifte sig den 11 april 1903 i Fränninge. Nils står skriven som snickare och han var senare byggmästare och Emma som piga på Hårderup nr 9. Pastor Boström vigde paret. Emma kom närmast från Hårderup nr 9 där hon arbetade som piga. Emma var dotter till Anders Persson som var torpare på Hårderup nr 9, där hon också arbetade. Dom fick tillsammans tre barn. Nils Månsson avlider 1957 och ligger begravd på Fränninge kyrkogård (gravnummer FR 6 73, 74, 75, del 6). I samma grav ligger hans hustru Emma Månsson som avled den 28 juni 1966.

Bouppteckning efter Nils Månsson som avled på Hårderup 4 den 14 september 1957.

Den 5 oktober 1957 förrättades bouppteckning efter byggmästaren Nils Månsson på Hårderup nr 4, som född 1870 och i äktenskap år 1903 med efterlevande hustrun Emma Månsson, född Andersson, avled den 14 september 1957 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare, förutom hustrun Emma Månsson samt med henne under äktenskapet födde barnen:
sonen, byggmästaren Einar Nilsson, Frenninge nr 3, gift 1940 med Ester Nilsson, född Bond.
sonen, byggmästaren Sigfrid Nilsson, Hårderup nr 4, ogift.
Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 14 262 kr och skulderna till 1 514 kr viket ger en behållning i dödsboet på 12 747 kr.

Fastigheten Hårderup 4:12 omfattade 2,2 hektar i september 1944 och ägdes av byggmästaren Nils Månsson. Fastigheten hade en gödselstad byggd av cement och man hade vatten indraget i boningshuset samt att elektricitet fanns för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Olof Martinfödd 2 februari 1904 i Hårderup. Olof Martin avled den 21 juni 1925 i kronisk lunginflamation och begravdes den 28 juni 1925. Han avled i Kristianstad. Olof Martin ligger begravd på Fränninge kyrkogård (gravnummer FR 6 73, 74, 75, del 6) tillsammans med föräldrarna Nils Månsson och Emma Månsson.
Enar Albertfödd 27 januari 1906 i Hårderup. Enar Albert Nilsson arbetade som snickare och han gifte sig den 5 januari 1940 med Ester Mathilda Nilsson född den 23 januari 1908 i Reslöv. Familjen var folkbokförd i Fränninge nr 2 på Fränningevägen 21. Enar Albert avlider den 26 september 1985 och Ester Mathilda avlider den 17 september 1999 i Fränninge.
Nils Sigfridfödd 2 augusti 1908 i Hårderup. Nils Sigfrid Nilsson arbetade som snickare och han gifter sig den 15 februari 1964 med Solgärd Irene Nilsson född den 31 juli 1914 i Fritsla i Älvsborgs län. Familjen var folkbokförda på Bråhögsplatsen nr 8 i Staffanstorp och Nils Sigfrid avlider den 23 januari 1992 och där Solgärd Irene avlider den 11 december 1995.