Nils Månsson och Bengta Mårtensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:6 (avregistrerat nummer) 1834 - 15 juli 1873
Hårderup 3:9 (aktuellt nummer) 17 januari 1837 - 15 juli 1873
Hårderup 3:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1834 – 1840

Nils Månsson föddes 18 augusti och döptes den 20 augusti 1815 i Hårderup och var son till dom tidigare ägarna av fastigheten Måns Nilsson och hans hustru Karna Johansdotter. Nils gifte sig vid årsskiftet 1835/1836 med pigan Bengta Mårtensdotter född 6 december och döpt den 13 december 1807 i Vallarum. Bengta var dotter till Mårten Jönsson och hans hustru i Vallarum. Dom fick tillsammans sex barn som alla nådde vuxen ålder.
I kyrkboken för perioden 1841 – 1844 är Nils benämnd som ”undantagsman” och att Måns Nilssons arvingar äger 1/12 mantal. och att 3/12 mantal arrenderas av Nils …….., i Vallarum. Från och med perioden 1846 – 1850 är Nils benämnd som ”Åbo” och att han äger 1/12 mantal. Nils dog den 10 februari 1874 och Bengta avlider den 16 juli 1879 utav bröstlidande.

Bouppteckning efter Nils Månsson som avled den 10 februari 1874.

Den 11 mars 1874 förrättades bouppteckning efter avlidne undantagsmannen Nils Månsson på Hårderup nr 3 som avled den 10 februari 1874 och efterlämnade änkan Bengta Mårtensdotter och barnen:
sonen, åboen Måns Nilsson
dottern Anna, gift med åboen Sven Larsson i Skepperöd
dottern Elna, gift med åboen Jöns Åkesson i Vallarum
dottern Karna
avlidne dottern Ingars efterlämnade son Pehr
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 132 kr och skulderna uppgick till 70 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 62 kr.

Bouppteckning efter Bengta Mårtensdotter som avled i Hårderup den 16 juli 1879.

Den 23 juli 1879 förrättades bouppteckning efter avlidne änkan Bengta Mårtensdotter Hårderup nr 3 som avled den 16 juli och efterlämnar såsom sterbhusdelägare:
sonen, åboen Måns Nilsson
dottern Anna, gift med åboen Sven Larsson i Skepparöd.
dottern Elna gift med åboen Jöns Åkesson i Vallarum.
dottern Karna i Hårderup, ogift.
avlidne dottern Ingars son Pehr
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 159 kr och skulderna uppgick till 108 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 50 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Ingarföddes 15 augusti och döptes den 21 augusti 1836 i Hårderup. Arbetade som piga under åren 1855 till och med 1858 i Vallarum nr 5 hos åbon Jöns Månsson och hans hustru Hanna Mårtensdotter. Den 1 juni 1859 gifter sig Ingar med åbon Sven Larsson ifrån Skäpparöd. Familjen var bosatt på Skäpperöd 3 - 4 i Långaröd. Ingar avlider den 29 april 1860 i Skäpperöd. Sven gifter om sig den 24 december 1862 med Ingars syster Anna och han bor kvar i Skäpparöd 3 - 4 och han avlider den 12 juni 1914.
Annaföddes 16 januari och döptes den 20 januari 1839 i Hårderup. Gifte sig den 24 december 1862 med änklingen Sven Larsson i Skepparöd. Sven var tidigare gift med Annan syster Ingar. Famijen bor kvar i Skäpparöd nr 3 och där Sven avlider
Månsfödd 26 oktober och döptes den 31 oktober 1841 i Hårderup. Måns stannar kvar i Hårdrup nr 3 och blir 1876 åbo och gifter sig den 30 december 1876 med Karna Holmgren född den 17 januari 1846 i Vollsjö. Med i boet har Karna sin son Magnus född den 21 september 1874. Magnus avlider den 31 maj 1877 i en ålder av 2 år, 8 månader och 10 dagar. Familjen flyttar till Östra Kjärrstorp den 13 oktober 1884. Måns och Karna bosätter sig på Elestorp nr 5 i Östra Kärrstorp och där Karna avlider den 11 juni 1919 och där Måns avlider den 26 januari 1920.
Elnafödd 27 september och döptes den 29 september 1844 i Hårderup. Flyttar till Vallarum den 11 november 1866 där hon den 31 december 1866 gifter sig med åbon Jöns Åkesson född 3 augusti 1827 i Långaröd. Det är hos Jöns och Elna som Mårten avlider 1869. Familjen är bosatt på Vallarum nr 10 och där Elna avlider den 16 september 1899 och Jöns avlider den 7 augusti 1907.
Mårtenfödd 3 december och döptes den 5 december 1847 i Hårderup. Flyttar till Starrarp nr 10 1865 för att arbeta hos snickaren Sven Andersson Söderberg och flyttar 1866 till Vallarum för att arbeta som dräng hos åbon Jöns Åkesson och hans hustru Elna Nilsdotter. Den 2 december 1869 avlider Mårten endast 21 år, 11 månader och 29 dagar gammal. Han begravdes den 12 december 1869.
Karnafödd 18 mars och döptes den 22 mars 1851 i Hårderup. Karna flyttar till Fränninge nr 19 1873. Hon gifter sig den 17 oktober 1884 med jägaren Anders Jakobsson som var född den 28 oktober 1843 i Långaröd. Familjen var bosatt i Yddinge nr 2 i Hyby och där karna avlider den 28 oktober 1926. Ander bor senare på Tejarp nr 12 i Hyby och han avlider den 12 oktober 1935.