Nils Månsson och Anna Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:27 (avregistrerat nummer) 1 maj 1903 - 2 september 1936
Starrarps Ora 1:26 (avregistrerat nummer) 1 maj 1903 - 2 september 1936
Starrarp 6:9 (avregistrerat nummer) 6 december 1892 - 1 maj 1903
Starrarp 6:7 (avregistrerat nummer) 6 december 1892 - 1 maj 1903
Hårderup 4:13 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 3 augusti 1915 - 2 september 1936

Nils Månsson föddes den 31 augusti 1856 i Södra Åsum och han var son till drängen i Åsum Måns Harvigsson och hans hustru Kjersti Håkansdotter. Nils gifter sig den 4 november 1892 med Anna Jönsdotter. Anna var född den 27 september 1856 i Tolånga och hon var dotter till åbon på Tolånga nr 3 Jöns Olsson och hans hustru Karna Jönsdotter. Nils och Anna kom till Starrarp nr 6 1892. Anna avlider den 12 juni 1936 i Starrarps Ora utav hjärtbesvär och luftrörskatarr. Nils avlider två år senare den 25 december 1938 på Hörby lasarett utav njurinflammation.

Bouppteckning efter Anna Månsson, född Jönsdotter som avled i Starrarps Ora den 12 juni 1936.

Den 2 september 1926 förrättades bouppteckning efter hustrun Anna Månsson, född Jönsdotter, från Starrarps Ora, som född 1856 och i äktenskap 1892 med efterlevande maken Nils Månsson, avled den 12 juni 1926 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare änklingen Nils Månsson och med honom under äktenskapet födda barnen:
sonen Olof Nilsson, Starrarps Ora
sonen, Johan Nilsson, Starrarps Ora
I bouppteckningen upptages fastigheten 1/24 mantal Starrarps Ora och 7/512 mantal Hårderup 4 (Hårderup 4:13) som makarna erhållit lagfart den 2 november 1903 och den 2 september 1915 och som upptages till taxeringsvärdet på 9 600 kr. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen var 13 210 kr och skulderna var på 1 850 kr vilket ger en behållning på 11 360 kr i bouppteckningen.

Bouppteckning efter Nils Månsson som avled i Starrarps Ora den 25 december 1938.

Den 4 mars 1939 förrättades bouppteckning efter före detta hemmansägaren, änklingen Nils Månsson från Starrarps Ora nr 1, som född 1856 och avled den 25 december 1938 och som sterbhusdelägare efterlämnade barnen:
sonen Olof Nilsson, Starrarps Ora
sonen Johan Nilsson, Starrarps Ora
Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 3 978 kr och skulderna var 350 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 3 628 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Oloffödd den 17 mars 1894 i Starrarp. Olof gifter sig den 22 juni 1946 med Maja Valborg Nilsson född den 1 maj 1912 i Hammarö i Värmland. Dom var folk- bokförda i Finja utanför Hässleholm och senare i Tyringe på Tvärskogsvägen 46. Olof avlider den 6 maj 1975 i Tyringe och Maja Valborg avlider den 20 augusti 1986 i Tyrninge.
Johanfödd den 17 september 1896 i Starrarp. Johan Nilsson förblev ogift och var folkbokförd i Fränninge. Johan avlider den 20 december 1971 i Starrarp 17:1.
Hannafödd den 24 februari 1892 i Södra Åsum. Nils och Annas fosterdotter. Hanna Jönsdotter var dotter till pigan på Södra Åsum nr 12 Bengta Jönsdotter och hon var syster till Anna här på denna fastighet. Hanna var gift och folkbokförd i Södra Sandby där hon blir änka den 6 oktober 1959. Hanna avlider den 24 december 1974 på ålderdomshemmet på Flyingevägen 9 i Södra Sandby.