Välj en sida

Nils Månsson och Anna Jönsdotter (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:25 (avregistrerat nummer) 25 oktober 1878 - 26 november 1910
Vallarum 7:8 (avregistrerat nummer) 26 april 1849/25 oktober 1878 - 26 november 1910

Nils Månsson var född den 11 februari 1846 i Vallarum och han var son till de tidigare ägarna Måns Persson och Mätta Nilsdotter. Nils gifter sig den 20 december 1875 med Anna Jönsdotter som var född den 3 december 1845 i Vallarum. Familjen är bosatt och verksam på Vallarum 7:8 och här avlider Anna den 17 december 1927 utav hjärtslag och Nils avlider den 15 mars 1932.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1928, sid 1

Bouppteckning efter Anna Jönsdotter som avled på Vallarum den 17 december 1927.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1928, sid 2

Barn

NamnBeskrivning
Mariafödd den 20 augusti 1877 i Vallarum. Marna avlider den 3 juli 1888 i Vallarum.
Jöns född den 13 april 1879 i Vallarum. Blir ny åbo på föräldragården.
Johannafödd den 13 juli 1883 i Vallarum. Johanna Olsson, född Nilsson gifter sig den 25 maj 1912 med åbon på Vallarum nr 14 Hanniel Olsson som var född den 12 mars 1883 i Vallarum. Familjen är senare bosatt på Fränninge 2:17 och här avlider Hanniel den 27 februari 1962. Johanna avlider den 22 april 1969.
Johan Magnusfödd den 20 mars 1888 i Vallarum. Johan Magnus avlider den 1 juni 1888.
Mariafödd den 31 januari 1891 i Vallarum. Maria avlider den 2 september 1904 i Vallarum utav hjärtfel.