Nils Månsson och Anna Jönsdotter (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:25 (avregistrerat nummer) 25 oktober 1878 - 26 november 1910
Vallarum 7:8 (avregistrerat nummer) 26 april 1849/25 oktober 1878 - 26 november 1910

Nils Månsson var född den 11 februari 1846 i Vallarum och han var son till de tidigare ägarna Måns Persson och Mätta Nilsdotter. Nils gifter sig den 20 december 1875 med Anna Jönsdotter som var född den 3 december 1845 i Vallarum. Familjen är bosatt och verksam på Vallarum 7:8 och här avlider Anna den 17 december 1927 utav hjärtslag och Nils avlider den 15 mars 1932.

Bouppteckning efter Anna Jönsdotter som avled på Vallarum den 17 december 1927.

Barn

NamnBeskrivning
Mariafödd den 20 augusti 1877 i Vallarum. Marna avlider den 3 juli 1888 i Vallarum.
Jöns född den 13 april 1879 i Vallarum. Blir ny åbo på föräldragården.
Johannafödd den 13 juli 1883 i Vallarum. Johanna Olsson, född Nilsson gifter sig den 25 maj 1912 med åbon på Vallarum nr 14 Hanniel Olsson som var född den 12 mars 1883 i Vallarum. Familjen är senare bosatt på Fränninge 2:17 och här avlider Hanniel den 27 februari 1962. Johanna avlider den 22 april 1969.
Johan Magnusfödd den 20 mars 1888 i Vallarum. Johan Magnus avlider den 1 juni 1888.
Mariafödd den 31 januari 1891 i Vallarum. Maria avlider den 2 september 1904 i Vallarum utav hjärtfel.