Nils Månsson Lejon och Hanna Persdotter/Ingar Bengtsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:17 (avregistrerat nummer) 2 mars 1848 - 20 juni 1885

Nils Månsson Lejon föddes i Långaröd den 22 januari 1816 och han var son till pigan Mätta Christiansdotter i Jönstorp i Långaröd. Nils gifte sig med Hanna Persdotter som var född i Puus den 6 augusti 1816. Hanna var dotter till Pehr Svensson och hans hustru Bengta Bertelsdotter. Hanna avlider den 4 oktober 1846 efter att ha drabbats av mässlingen. Nils gifter om sig året efter den 2 maj 1847 med Ingar Bengtsdotter som var född den 4 december 1822 i Vallarum. Ingar var dotter till Bengt Erlandsson och hans hustru Bolla Olasdotter. Familjen bor kvar och brukar Vallarum 7:17 fram till 1885. Dessförinnan avlider Ingar den 30 mars 1883. Nils som var husman och dragon bor kvar i Vallarum nr 7 fram tills han avlider den 11 september 1907 utav ålderdomssvaghet.

Bouppteckning efter Hanna Persdotter som avled på Vallarum den 4 oktober 1846.

Bouppteckning efter Ingar Bengtsdotter som avled på Vallarum den 30 mars 1883.

Bild från “Find a grave”

Anna emigrerade till Amerika och här en bild av hennes gravsten och även en bild på hennes make Andrew.

Bild från “Find a grave”

 

Barn

NamnBeskrivning
Perfödd den 23 september 1843 i Vallarum. Nils och Hannas barn. Per flyttar till Molleröd 1864 och han vistas i Danmark från mars 1869 till juni 1875. Per arbetar som timmergesäll och han flyttar till Vallarum nr 9 1875. Per var gift med Lovisa Göransson som var född den 22 oktober 1845 i Örsjö. Paret får en dotter, Hilda, som avlider i en halssjukdom endast 4 månader gammal. Ett halvår efter att dotter har avlidit dör även modern, Lovisa Göransson. Per flyttar senare till Östra Sallerup den 13 mars 1882. Han bosätter sig i Guddastad i Östra Sallerup. Per gifter om sig den 5 maj 1882 med Elna Månsson född den 26 december 1847 i Maglehem. Dom lever i Guddastad och där Elna avlider den 29 augusti 1922 utav ålderdomsbräcklighet och andtäppa. Per bor kvar i Guddastad fram till sin död den 29 april 1933.
Olafödd den 26 mars 1846 i Vallarum. Nils och Hannas barn. Ola avlider den 14 oktober 1846 utav mässlingen.
Nilsfödd den 23 januari 1848 i Vallarum. Nils och Ingars barn. Nils avlider den 7 februari 1848.
Nilsfödd den 4 juli 1849 i Vallarum. Nils och Ingars barn. Nils avlider den 20 december 1855 utav mässling.
Månsfödd den 24 januari 1852 i Vallarum. Nils och Ingars barn. Måns Lönn blev dragon och flyttade till Östra Sallerup den 1 december 1879. Måns gifte sig den 19 mars 1880 med Elna Olsdotter som var född på Tormastorp nr 2 den 16 mars 1860. Måns avlider den 23 juli 1883 i Tormastorp nr 2 och Elna gifter om sig och bor kvar. Hon avlider den 30 april 1921.
Annafödd den 14 december 1854 i Vallarum. Nils och Ingars barn. Anna avlider den 3 juni 1856.
Nilsfödd den 22 oktober 1856 i Vallarum. Nils och Ingars barn. Nils avlider den 19 maj 1857.
Hannafödd den 29 maj 1859 i Vallarum. Nils och Ingars barn. Hanna avlider den 29 mars 1860
Nilsfödd den 7 maj 1861 i Vallarum. Nils emigrerar till Amerika den 24 mars 1884. Nils Lejon reser tillsammans med snickaren Johannes Jönsson från Fränninge och dom reser med ångbåten Ceres som avreste från Malmö den 10 april 1884. Dom betalade vardera 157 kronor för biljetten över till Amerika. Målet för resan var Newaygo i Minnesota.
Annafödd den 5 februari 1864 i Vallarum. Anna emigrerar till Amerika den 24 oktober 1888. Anna Lejon gifter sig den 9 oktober 1893 i Duluth, St Louis, Minnesota med Andrew Magnus Johnson som var född den 16 juli 1862 i Högsäter i Älvsborgs län. Han emigrerade från Göteborg 1883. Familjen var bosatt på Superior Ward, Douglas, Wisconsin, USA. Anna avlider den 30 december 1943. Maken Andrew avlider 1952 och båda är begravda på Graceland Cementery, Superior Village, Douglas County, Wisconsin, USA.