Nils Månsson.

Äger Starrarps Ora 1:5 omkring 1818.