Nils Malte Alfred Jönsson och Teckla Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 13:1 (avregistrerat nummer) 4 december 1943 -
Starrarp 13:1 (avregistrerat nummer) 29 januari 1923 -
Starrarp 2:7 (avregistrerat nummer) 27 januari 1923 -
Hårderup 14:1 (avregistrerat nummer) 1 juni 1923 – 12 februari 1935
Starrarp 2:25 (avregistrerat nummer) 19 maj 1961 -
Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 29 januari 1923 - 6 april 1966

Nils Malte Alfred Jönsson föddes den 4 augusti 1900 i Frenninge och gifter sig den 8 mars 1923 med dotter på gården Teckla Nilsson född den 23 september 1896 i Starrarp. Nils Malte Alfred Jönsson var son till åbon på Starrarp nr 2 Jöns Andersson och hans hustru Elna Nilsson. Teckla var född den 23 september 1896 och var dotter till Nils Svensson och Anna Svensson, född Bengtsson. Teckla avlider den 4 mars 1978 i Starrarp. Nils Malte Alfred flyttar till Hörby och är bosatt på Liljegata 8B i Hörby. Han avlider den 23 oktober 1992.

Jordbruksräkningen 1944, Nils Malte Jönsson

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

1944 genomfördes en jordbruksräkning och där vid detta tillfälle ägdes fastigheterna av Nils Malte Jönsson. Fastigheterna var Starrarp nr 2, 1/32 mantal och Hårderup nr 4, 1/72 mantal. Fastigheten omfattar totalt 14 hektar varav 9 hektar var åkermark och 4,8 hektar var ängsmark. På gården fanns gödselstad och urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i fyra olika jordbruksmaskiner samt att man var delägare i en självbindare. Vatten fanns indraget i stallarna men det fanns inte vatten och avlopp indraget i boningshuset. Elektricitet fanns installerat för belysning.