Välj en sida

Nils Malte Alfred Jönsson och Teckla Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 13:1 (avregistrerat nummer) 4 december 1943 -
Starrarp 13:1 (avregistrerat nummer) 29 januari 1923 -
Starrarp 2:7 (avregistrerat nummer) 27 januari 1923 -
Hårderup 14:1 (avregistrerat nummer) 1 juni 1923 – 12 februari 1935
Starrarp 2:25 (avregistrerat nummer) 19 maj 1961 -
Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 29 januari 1923 - 6 april 1966

Nils Malte Alfred Jönsson föddes den 4 augusti 1900 i Frenninge och gifter sig den 8 mars 1923 med dotter på gården Teckla Nilsson född den 23 september 1896 i Starrarp. Nils Malte Alfred Jönsson var son till åbon på Starrarp nr 2 Jöns Andersson och hans hustru Elna Nilsson. Teckla var född den 23 september 1896 och var dotter till Nils Svensson och Anna Svensson, född Bengtsson. Teckla avlider den 4 mars 1978 i Starrarp. Nils Malte Alfred flyttar till Hörby och är bosatt på Liljegata 8B i Hörby. Han avlider den 23 oktober 1992.

I samband med den jordbruksräkning som genomfördes 1944 uppgavs att fastigheterna totalt omfattade 11,5 hektar varav 11,25 hektar var åkermark. Det fanns ingen gödselstad eller urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i tre olika jordbruksmaskiner. Det fanns inte vatten eller avlopp installerat i boningshus eller stallar. Elektricitet fanns för belysning.