Nils Magnus Rosengren (änkeman efter Bengta Persson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:38 22 april 1897 - 12 juli 1902
Vallarum 9:35 (avregistrerat nummer) - 6 juli 1915
Vallarum 9:34 (avregistrerat nummer) 18 januari 1895 - 6 juli 1915