Nils Lovén och Greta Lovén

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:35 (avregistrerat nummer) 28 juli 1937 - 27 februari 1944
Vallarum 9:25 (avregistrerat nummer) 9 oktober 1937 - 13 mars 1944