Nils Liljenberg och Anna Liljenberg, född Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:9 B (avregistrerad fastighetsbeteckning) 15 april 1921 - 10 september 1932

Nils Liljenberg född i Hårderup nr 5 den 9 april 1860 och var son till husmannen Pehr Enevåldsson och hans hustru Bengta Olsdotter. Nils gifte sig i Fränninge den 6 mars 1886 med Anna Persson. I lysnings- och vigselboken står det “Nils Persson Liljenberg, smed å nr 5 Hårderup och åbodottern Anna Persson på nr 22 i Fränninge”. Anna var dotter till åbon Pehr Månsson på Fränninge nr 22 och hans hustru Anna Olsdotter. Anna var född i Fränninge den 21 juni 1855. Familjen är fortsatt boende på Hårderup 2:9 och där Anna Liljenberg, född Persson avlider den 6 augusti 1932 å Hårderup nr 2 utav hjärnhinneinflammation. Nils Liljenberg avlider den 24 oktober 1933 å Hårderup nr 5 utav en “kräfttumör i magsäcken”.

Bouppteckning efter Anna Liljenberg som avled den 6 augusti 1932.

Den 10 september 1932 förrättades bouppteckning efter hustrun Anna Liljenberg på Hårderup nr 2, gift före 1921 samt död den 6 augusti 1932 efterlämnande såsom sterbhusdelägare änklingen Nils Liljenberg samt barnen:
sonen Sigfrid Fabiansson i Bernburg, Tyskland, gift före 1921 med Lina Fabiansson.
dottern Anna Liljenberg i Hårderup, ogift.
dottern Frida, gift före år 1921 med lantbrukaren Ernst Cedergren i Farhult.
sonen lantbrukaren Emil Liljenberg i Pregestad, gift år 1921 med Ida Liljenberg.
sonen muraren Otto Liljenberg i Frenninge, gift år 1926 med Ester Liljenberg.
I bouppteckningen upptogs fastigheten 13/256 mantal Hårderup 2:9 som makarna gemensamt förvärvat under äktenskapet enligt lagfartsbevis den 2 juni 1921 och upptages till taxeringsvärdet 10 400 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 12 562 kr och skulderna uppgick till 15 765 kr.

Bouppteckning efter Nils Liljenberg som avled den 24 oktober 1933 och begravdes den 30 oktober 1933.

Den 2 november 1933 förrättades bouppteckning efter före detta hemmansägaren och änklingen Nils Liljenberg i Hårderup som född 1860 och avled den 24 oktober 1933 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare, barnen:
sonen Sigfrid Fabiansson i Bernburg, Tyskland, gift före 1921 med Lina Fabiansson.
dottern Anna Liljenberg i Hårderup, ogift.
dottern Frida, gift före år 1921 med lantbrukaren Ernst Cedergren i Farhult.
sonen lantbrukaren Emil Liljenberg i Pregestad, gift år 1921 med Ida Liljenberg.
sonen muraren Otto Liljenberg i Frenninge, gift år 1926 med Ester Liljenberg.
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 446 kr och skulderna uppgick till 275 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 171 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Sigfrid Liljenberg Fabianssonfödd 4 juli 1886 å Starrarp nr 2. Sigfrid Liljenberg Fabiansson gifter sig den 26 maj 1912 med Erna Louise Lina född den 5 mars 1890 i Tyskland. Sigfrid avlider den 29 augusti 1955 i Knut 1, Ystad. Erna Louise Lina avlider på Blåbärsgatan 33 i Lomma den 5 mars 1983.
Emil Liljenbergfödd den 6 september 1887 å Starrarp nr 2 och avlider den 5 oktober 1887.
Anna Charlotta Liljenbergfödd 11 februari 1891 å Starrarp nr 2 och avlider den 11 september 1969 i Fränninge. Anna Charlotta förblev ogift hela livet.
Frida Beata Liljenbergfödd 3 juni 1894 i Pregestad, Vollsjö. Frida Beata Cedergren, född Liljenberg gifter sig med Ernst Henning Cedergren som var född den 18 augusti 1895. Ernst Henning var sjöman till yrket och han omkom den 11 november 1948 på San Nicolai, Aruba i Västindien där han hittades död i hamnen med krossår i Huvudet, troligen överfallen. Frida Beata bor senare på Farhult nr i Långaröd och hon avlider den 5 oktober 1978.
Otto Ernfrid Liljenbergfödd 8 april 1902 i Pregestad, Vollsjö och gifter sig med Ester Olivia Nilsson den 30 december 1926. Ester Olivia var född den 10 juni 1906 i Vollsjö. Familjen var bosatt på Mariedalsvägen 57 B i Malmö, Sankt Johannes församling och där Otto Ernfrid avlider den 11 oktober 1991. Ester Olivia bor kvar på samma adress och hon avlider den 18 mars 1993.
Olof Emil Liljenbergfödd i Pregestad, Vollsjö den 6 november 1896. Olof Emil Liljenberg gifter sig den 17 december 1921 med Ida Kristina Liljenberg som var född den 28 augusti 1900 i Tolånga. Familjen är senare bosatt på Råbygatan 4 i Lund och där Olof Emil avlider den 18 maj 1976. Ida Kristina avlider den 24 juni 1999 på samma adress.