Nils Lassesson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 8:5 (aktuellt nummer) 19 mars 1955 - 20 februari 1961