Nils Larsson Hurtig och Mathilda Helena Peterson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:30 ca 1870 -
Vallarum 9:32 (aktuellt nummer) 22 mars 1881 - 30 mars 1882

Nils Larsson var född den 7 oktober 1847 i Ravlunda och han gifter sig den 4 juli 1874 med Mathilda Helena Petersson som var född den 19 april 1856 i Borrby. Familjen kom till Vallarum nr 9 ifrån Vallarum nr 14 den 1 november 1881 och dessförinnan kom dom från Vollsjö den 24 september 1880. Familjen flyttar till Ramsåsa den 24 oktober 1882. Dom bosätter sig på Ramsåsa nr 7 och där Nils avlider den 14 juni 1916. Mathilda Helena flyttar senare till Öja nr 16 och där hon avlider den 28 juli 1931. Nils Larsson arbetade som bleckslagare.

Tidningsartiklar om Nils Larsson Hurtig.

Källa: Jämtlandsposten 29 juli 1887

Källa: Norra Skåne den 11 april 1882

 

Barn

NamnBeskrivning
Johanna Sofiafödd den 10 september 1873 i Ramsåsa. Johanna Sofia Nilsdotter avlider den 16 juli 1884 i Ramsåsa nr 7 utav vattusot.
Lars Peterfödd den 10 april 1878 i Vallarum. Lars Peter Nilsson Liljeroth gifte sig den 14 oktober 1898 med Amanda Liljeroth, född Johansson den 23 juli 1877 i Slimminge. Familjen var bosatt på Södra Bulltoftavägen 25 C i Malmö och där Lars Peter avlider den 12 december 1955. Senare är Amanda bosatt på Vendelfridsgatan 13 C i Malmö och där hon avlider den 8 juni 1970.
David Juliusfödd den 25 juni 1880 i Vollsjö. David Julius Dunér Nilsson gifter sig den 10 december 1905 med Helena Olivia Amalia Dunér, född Gullberg som var född den 22 mars 1862 i Högesta. Familjen är bosatt på Ramsåsa nr 7 och där Helena Olivia Amalia avlider den 14 januari 1946. David Julius bor kvar på Ramsåsa nr 7 och han avlider den 28 juli 1948.