Nils Larsson och Kersti Larsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:2 A (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 20 juli 1899 - 28 april 1923

Nils Larsson var född i Brandstad den 26 januari 1862 och han var son till Lars Andersson och hans hustru Elna Nilsdotter som var husägare i Brandstad. Nils gifte sig den 20 juni 1891 med Kersti Larsdotter som var född den 22 augusti 1863 i Östra Kärrstorp. Kersti var dotter till åbon på Rönås nr 6 i Östra Kärrstorp Lars Nilsson och hans hustru Bolla Persdotter. Kerstis föräldrar ägde fastigheten Hårderup 1:2 A innan Nils och Kersti ropade in den på auktion. Dom ropade in den på auktion den 23 september 1897 men köpebrevet är daterat den 20 juli 1899. När Nils och Kersti flyttade till Östra Kärrstorp 1896 men behåller arealerna som tillhör Hårderup nr 1:2 A. I Östra Kärrstorp äger dom också en fastighet på Rönås nr 6 om 13/2016 mtl. Nils finns med i bouppteckningen efter tidigare ägaren Bolla Persdotter och får ärva 1/1024 mantal utav den totala arealen den 12 maj 1896. Nils köper resterande areal om 7/1024 mtl på auktion den 23 september 1897. Nils Larsson avlider den 1 mars 1923. Kersti och barnen som är arvingarna till Nils säljer fastigheten till Johan Persson den 28 april 1923. Kersti Larsdotter avlider den 13 februari 1946.

Barn

NamnBeskrivning
Ottofödd 16 mars 1893 i Hårderup. Otto Nilsson flyttar till Lövestad den 26 februari 1918. Otto gifter sig den 18 mars 1918 i Lövestad med Ingrid Andersson som var född den 19 oktober 1892 i Lövestad. Otto var då lantbrukare på Ry nr 2. Familjen är senare bosatt på Norra Björkröd 2:5 i Tolånga och där Otto avlider den 3 juni 1959. Ingrid är senare bosatt på Näsby nr 13 i Tolånga och där hon avlider den 22 mars 1963.
Olgafödd 17 januari 1897 i Östra Kärrstorp. Olga flyttar till Fränninge 1911 och till Harlösa 1920, Östraby 1924 och Brandstad 1931. Olga arbetade som hushållerska. Olga Persson, född Nilsson gifter sig den 5 juni 1931 och hon var bosatt på Grimstofta 3:3 i Södra Åsum och hon avlider den 9 februari 1954.
Huldafödd 26 april 1899 i Östra Kärrstorp. Flyttar till Fränninge den 20 juli 1925 där hon gifter sig med Johan Nilsson i Skumparp den 17 juli 1925. Johan var född den 21 juli 1895 i Vollsjö och familjen var bosatt på Planteringsgatan 22 C i Sjöbo i Södra Åsum. Hulda avlider den 5 juni 1972 och Johan avlider den 16 december 1973.
Oskarfödd 26 mars 1902 Östra Kärrstorp. Oskar Nilsson gifte sig med Ester Andersson på Hårderup nr 6 den 20 oktober 1934 Ester var född den 20 oktober 1905 i Fränninge och familjen var bosatt på Rönås 6:14 och där Oskar avlider den 14 april 1959. Ester bor kvar i Rönås nr 6 och hon avlider den 16 december 1983.
Reinholdfödd 16 december 1905 i Östra Kärrstorp. Reinhold Nilsson var bosatt på Rönås nr 5 och där han avlider den 3 juni 1926 utav tuberculos.