Nils Kjell Nilsson och Kerstin Ingegärd Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:49 Rosentorpet (aktuellt nummer) 13 september 1974 - 27 maj 1977