Välj en sida

Nils Jönsson och Tekla Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 19:1 (avregistrerat nummer) 19 maj 1961 - 6 april 1966
Starrarp 19:1 (avregistrerat nummer) 4 december 1943 - 6 april 1966
Starrarp 19:1 (avregistrerat nummer) 29 januari 1923 - 6 april 1966
Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer) 19 maj 1961 -