Nils Jönsson och Ingar Gertsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:9 (aktuellt nummer) 7 april 1876 - 9 juli 1908

Torparen Nils Jönsson var född 21 september och döpt den 28 september 1841. Nils var son till pigan Inga Nilsdotter på Fränninge nr 35. Nils gifte sig med Ingar Gertsdotter, född 16 april döpt den 20 april 1842 i Vallarum nr 14, Fränninge. Ingar var dotter till Gert Svensson och hans hustru Hanna Olsdotter. Dom gifte sig den 19 december 1874 och flyttade då till Hårderup Nr 4. Vid tiden för bröllopet var Nils “Tjenstedräng” vid Fränninge nr 5 och Ingar var “Tjenstepiga” vid Fränninge nr 2. Familjen var folkbokförd i Hårderup nr 4 och Nils avlider den 20 december 1917 utav ålderdomssvaghet och där Ingar avlider den 3 maj 1925. Någon gång under perioden 1898 – 1915 så ändras Nils titel från Åbo till undantagsman. Nils Jönsson avlider av ålderdomssvaghet den 20 december och begravs den 28 december 1917. Nils Jönsson av lider i Hårderup nr 4. Ingar Gertsdotter avlider av ålderdomssvaghet den 3 maj och begravdes den 10 maj 1925 efter att ha varit på Hörby lasarett. Bodde på Hårderup nr 4 vid denna tidpunkt.

Bouppteckning efter Nils Jönsson som avled på Hårderup nr 4 den 20 december 1917.

Den 2 mars 1918 förrättades bouppteckning efter avlidne före detta åboen Nils Jönsson på Hårderup nr 4 som avled den 20 december 1917 och efter sig lämnade såsom arvtagare änkan Ingar Gertsdotter samt makarnas under äktenskapet föda barnen:
sonen åboen Anders Nilsson på Fränninge nr 20
sonen åboen Nils Nilsson, Tattarp nr 1
sonen, brandsoldaten Olof Nilsson, Jönköping
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 1 911 kr samt att det inte fanns några skulder.

Bouppteckning efter Ingar Jönsson, född Gertsdotter som avled på Hårderup nr 4 den 3 maj 1925.

Den 23 juli 1925 förrättades bouppteckning efter änkan Ingar Jönsson på Hårderup nr 4 som avled den 3 maj 1925 och efterlämnad såsom arvingar, barnen:
sonen, åboen Anders Nilsson, Fränninge nr 20, gift före 1921 med Alma Nilsson
sonen, åboen Nils Nilsson i Tattarp, gift före 1921 med Hanna Nilsson
sonen, brandförmannen Olof Nilsson, Jönköping, gift före 1921 med Ester Nilsson
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 1 337 kr och det fanns skulder på 202 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 1 134 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Andersfödd 9 maj och döpt den 21 maj 1882 i Hårderup. Flyttar till Östra Kärrstorp den 11 november 1901. Anders gifter sig i Fränninge den 19 november 1904 med åbodotter i Hårderup nr 2 Alma Elisabeth Nilsson född den 3 november 1885 i Vanstad. Familjen är folkbokförd i Fränninge nr 20 där Anders avlider den 6 december 1936.
Nilsfödd 22 oktober och döpt den 16 november 1884 i Hårderup. Flyttar till Östra Sallerup 15 augusti 1910. Nils Nilsson gifter i Östra Sallerup den 26 mars 1910 med Hanna Karlsson född i Tattarp nr 1 i Östra Sallerup den 9 mars 1880. Senare är familjen bosatt i Bjälkhult nr 1:43 och där Hanna avlider den 11 december 1959 och Nils avlider den 23 juni 1962.
Oloffödd 10 juni och döpt den 18 juni 1887 i Hårderup. Flyttar till Smålands Garnison i Jönköping den 8 oktober 1906. Olof Nilsson gifter sig den 19 oktober 1910 med Ester Sofia Henrietta Berg född den 22 augusti 1888 i Jönköping, Kristine församling. Familjen är folkbokförd i Ljungarum på Backgatan. Olof avlider den 1 juni 1956 och Ester Sofia Henrietta avlider den 17 augusti 1965.