Nils Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:5 (aktuellt nummer) 30 november 1917 - 3 april 1918
Vallarum 5:5 (aktuellt nummer) 31 januari 1903 - 15 november 1917

Får fastigheten i gåva av sina föräldrar John Olsson och Hanna Johansdotter. Nils skänker i sin tur fastigheten till sina två söner Johan Peter Johansson och Karl Edvin Johansson. För att sedan köpa tillbaka fastigheten.