Välj en sida

Nils Johansson och Kjersti Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 29:18 (avregistrerat nummer) 30 augusti 1879 - 15 maj 1884
Fränninge 19:6 (avregistrerat nummer) 22 oktober 1851 - 3 februari 1880

Nils Johansson var född den 27 september 1822 i Fränninge och han var son till Johan Nilsson och hans hustru Ingar Larsdotter. Nils gifter sig med Kjersti Jönsdotter som var född den 30 november 1822 i Västra Vemmerlöv. Familjen är bosatta på Fränninge 19:6 fram till 1880 och senare är dom bosatta på Fränninge nr 29 och där Nils avlider den 25 januari 1887. Kjersti bor kvar på nr 29 och hon avlider den 2 januari 1902.

Barn

NamnBeskrivning
Anders född den 25 december 1851 i Fränninge. Anders Nilsson gifter sig den 20 juni 1879 med Hanna Nilsson som var född den 25 december 1860 i Fränninge. Familjen köper Anders föräldragård 1880 och delar den i tre delar som succesivt sälj ut. Anders och Hanna med familj bor kvar på Fränninge nr 19 och där Hanna avlider den 8 december 1903 utav blodpropp. Anders bor kvar och han avlider den 10 oktober 1936 utav ålderdomssvaghet.
Elnafödd den 3 december 1854 i Fränninge. Elna Andersson, född Nilsson gifter sig den 17 december 1887 med Ola Andersson och var född den 28 september 1860 i Vollsjö. Familjen var bosatt på Östra Säteriet i Vollsjö och där Elna avlider den 10 november 1921. Ola bor kvar Östra Säteriet fram till sin död den 8 januari 1942.
Johanfödd den 22 september 1857 i Fränninge. Johan Nilsson avlider den 18 februari 1860 i en bröstsjukdom.
Hannafödd den 11 september 1860 i Fränninge. Hanna Nilsdotter avlider den 2 april 1862.
Christinafödd den 14 maj 1863 i Fränninge. Christina Nilsdotter gifter sig den 2 april 1887 med Mårten Nilsson som var född den 19 november 1862 i Fränninge. Familjen var bosatt på Östra Säteriet i Vollsjö och där Christina avlider den 28 juli 1941. Senare flyttar Mårten till Vollsjö 31:131 och han avlider den 13 april 1955.
Johanfödd den 16 juli 1866 i Fränninge. Johan Nilsson gifter sig med Johanna Nilsson som var född den 27 december 1870 i Fränninge. Familjen var bosatt på Fränninge nr 19:6 B och som dom brukade fram till 1938. Under tiden avlider Johanna den 18 augusti 1929 i Fränninge. Johan bor kvar i Fränninge nr 19 aoh han avlider den 29 juli 1952.