Nils Johansson och Hilda Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 4:1 (avregistrerat nummer) 23 november 1901 - 30 augusti 1913
Starrarp 3:6 (aktuellt nummer) 20 november 1901 - 30 augusti 1913
Starrarp 2:4 (avregistrerat nummer) 1905 - 20 augusti 1913
Starrarp 1:15 (avregistrerat nummer) 3 mars 1905 - 30 augusti 1913

Nils Johansson (omkr 1905)

Hilda Olsdotter t.h omkr 1905

Nils Johansson född i Östra Kärrstorp den 8 april 1877 och han var son till åbon på Bjerröd nr 2, Johan Andersson och hans hustru Anna Persdotter. Den 12 juni 1905 gifter han sig med dotter på gården Hilda Olsdotter som var född den 23 november 1883 i Starrarp. Hilda var dotter till Ola Isaksson och Bengta Olsdotter. Redan den 25 januari 1913 avlider Hilda utav tuberkolos och Nils tillsammans med sonen Johan Olof driver själva vidare gården fram till Nils 1954 då sonen Johan Olof köper ut Nils halva av fastigheten. Nils får även sonen Allan Johansson 1923 tillsammans med hushållerska Anna Nilsson. Nils avlider den 30 juni 1963 i Starrarp 3:6. Anna Nilsson, född 1888, dotter till Nils och Boel Hansson Skumparp avlider 1969. Drängen Olof Andersson, född i Hårderup 1901, kom till gården omkring 1920 och fortsatte att arbeta fram till 1979 då han flyttade till Solkullen i Vollsjö. Olof Andersson avled 1988.

Fr.v. Olof Andersson, Nils Johansson, Anna Nilsson, Betty Andersson. Sittande Olof och Gösta (omkr 1920) Fotograf okänd

Anna Nilsson (Allan Johanssons mor) omkr 1915

Nils Johansson t.h. (1953)

Bouppteckning efter Hilda Olsdotter som avled på Starrarp den 25 januari 1913.

Den 5 april 1913 förrättades bouppteckning efter lantbrukaren Nils Johanssons på Starrarp avlidna hustru Hilda Olsdotter som avled den 25 januari 1913 och efter sig lämnade såsom arvingar efterlevande mannen Nils Johansson samt med honom under äktenskapet födda son Johan Olof född den 20 januari 1912. I bouppteckningen upptogs fastigheterna 1/40 mantal Starrarp nr 1 och 13/128 mantal Starrarp nr 2 och 1/32 mantal Starrarp nr 3 samt och nr 4 till det gemensamma taxeringsvärdet på 14 000 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 36 908 kr samt att det fanns skulder på 8 053 kr vilket ger en behållning på 28 854 kr.

Jordbruksräkningen 1944, Nils Johansson

Källa: SCB; Jordbruksräkningen 1944,

Jordbruksräkningen 1944 för fastigheterna som Nils Johansson redovisar för fastigheterna Starrarp nr 1 1/40 mantal, Starrarp nr 2 13/128 mantal, Starrarp nr 3 1/32 mantal samt gatuhuset på Starrarp nr 4. Den totala arealen uppgick till 21 hektar vara 19 hektar var åkermark och där 11 hektar var täckdikade med tegelrör. Man hade inte någon gödselstad utav cement men det fanns en urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i fen olika jordbruksmaskiner samt en elmotor Vatten och avlopp fanns installerat i boningshuset samt att vatten fanns indraget i stallarna. Elektricitet fanns installerat för belysning, drivkraft och för matlagning.

Barn

NamnBeskrivning
Johan Oloffödd den 20 februari 1912 i Starrap. Johan Olof Johansson brukade gården tillsammans med fadern fram till 1954 då han köper ut fader och driver jord- bruket själv fram till sin död den 16 oktober 1971.