Nils Johansson och Anna Johansson, född Månsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:47 Stavas Hus (aktuellt nummer) 17 november 1938 - 23 juli 1955

Nils Johansson var född den 5 augusti 1877 i Östra Sallerup och han var son till inhyses smeden Johan Vellington Souron och hans hustru Kerstina Persdotter på Tattarp nr 2. Nils gifter sig den 6 december 1904 med Anna Månsson som var född den 8 november 1874 i Stiby. Anna var dotter till åbon på Stiby nr 1 Måns Håkansson och hans hustru Ingar Andersdotter. Familjen kom till Starrarps Ora från Högseröd den 5 maj 1939. Familjen bor kvar på Starrarps Ora 1:47 och där avlider Nils den 4 juni 1955 och där Anna avlider den 29 april 1959.

Bouppteckning efter Nils Johansson som avled på Starrarps Ora den 4 juni 1955.

Bouppteckning efter Anna Johansson född Månsson som avled på Starrarps Ora den 29 april 1959.