Nils Johansson (1850)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:14 (avregistrerat nummer) 1853 -