Nils Johansson och Johan Olof Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 4:1 (avregistrerat nummer) 30 augusti 1913 - 2 januari 1954
Starrarp 3:6 (aktuellt nummer) 30 augusti 1913 - 2 januari 1954
Starrarp 2:4 (avregistrerat nummer) 30 augusti 1913 – 2 januari 1954
Starrarp 1:15 (avregistrerat nummer) 30 augusti 1913 – 2 januari 1954

Nils Johansson (omkr 1905)

Nils Johansson t.h. (1953)

Olof johansson (omkr 1925)

Olof Johansson i mitten, omgiven av Ernst och Nils Nilsson

Olof Johansson (ca 1930)

Olof Johansson t.h. tillsammans med trotjänaren drängen Olof Andersson