Nils Johan Nilsson och Ernst Henning Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:12 (avregistrerat nummer) 25 maj 1951 -
Starrarp 2:2 (aktuellt nummer) 4 februari 1950 – 10 maj 1954
Starrarp 1:7 (avregistrerat nummer) 4 februari 1950 -

Nils Johan Nilsson och Ernst Henning Nilsson var två bröder som tillsammans övertog föräldragården Starrarp 2:2 1950 och tillsammans brukade markerna. Nils Johan var född den 15 oktober 1908 i Starrarp och Ernst Henning var född den 22 augusti 1912 och båda förblev ogifta hela livet. Dom är senare bosatta på Starrarp nr 18 och där Nils Johan avlider den 1 augusti 1991 och där Ernst Henning avlider den 29 december 1998.