Nils Henry Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:37 (aktuellt nummer) 1 april 1948 - 16 januari 1974
Vallarum 8:37 (aktuellt nummer) 9 februari 1946 - 16 januari 1974
Vallarum 8:23 Bokeberg (aktuellt nummer) 9 februari 1946 -15 januari 1974
Vallarum 8:9 (avregistrerat nummer) 1 april 1948 -
Vallarum 8:7 (avregistrerat nummer) 9 februari 1946 -

Nils Henry Nilsson var född den 19 januari 1914 i Vallarum och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten, Emma Olsson och Olof Nilsson. Nils Henry förblev ogift och han köpte föräldragården 1946 och drev den fram till 1974 då han sålde den under den nya beteckningen Vallarum 8:37. Nils Henry var på slutet bosatt på Solkullen i Vollsjö och där han avled den 15 april 1993.