Nils Helge Olsson och Judith Olsson, född Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:16 (aktuellt nummer) 29 november 1946 - 3 september 1949
Hårderup 12:5 (avregistrerat nummer) 29 november 1943 - 3 september 1949

Nils Helge Olsson var född den 23 oktober 1911 i Tolånga och han var son till hemmansägaren på Näsby nr 9 Anders Olsson och hans hustru Ingeborg Olsson. Nils Helge gifter sig den 17 april 1943 med Judit Valborg Linnea Nilsson som var född den 5 maj 1922 i Tolånga. Judit Valborg Linnea var dotter till hemmansägaren på Näsby nr 15 Nils Nilsson och hans hustru Anna Paulina Holmberg. Familjen kom till Hårderup ifrån Tolånga den 30 november 1943 och dom flyttar till Södra Åsum den 16 september 1949. familjen är senare bosatt på Näsby nr 4 i Lövestad och där Nils Helge avlider den 6 maj 1975.

Källa: SCB, Jordbruksäkningen 1944

Fastigheten omfattar totalt 10 hektar varav 9,6 hektar var åkermark. Ingen del av åkermarken är täckdikad och det finns ingen gödselstad på marken. Vattenledningar är indragna i stallarna men inte i boningshuset. Det finns avlopp i boningshuset och elektricitet var indraget för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Hasse Torvaldfödd den 22 juli 1943 på Lunds BB.
Gun Inger Mariannefödd den 10 februari 1945 på Lunds BB. Gun Inger Marianne Olsson förblir ogift och hon var bosatt på Runslingan 22 B i Lund. Hon avlider den 15 december 2007.
Assar Ingemarfödd den 11 oktober 1946 på Hörby BB.