Nils Håkansson och Marie Håkansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:26 (avregistrerat nummer) 21 februari 1934 - 21 februari 1934