Välj en sida

Nils Gren och Ingar Gren, född Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:19 (avregistrerat nummer) 12 oktober 1900 - 10 november 1925
Vallarum 9:18 (avregistrerat nummer) 12 oktober 1900 - 10 november 1925
Vallarum 9:17 Grännebo (avregistrerat nummer) 3 november 1885 - 10 november 1925
Hårderup 1:17 (aktuellt nummer) 6 maj 1931 - 3 augusti 1940
Hårderup 1:17 (aktuellt nummer) 22 november 1926 - 6 maj 1931

Nils Gren föddes i Östra Kärrstorp den 25 september 1850 och Nils var son till åbon på Rönås nr 5 Nils Olsson och hans hustru Anna åkesdotter. Nils gifter sig den 15 april 1876 med Ingar Anderson som var född den 3 oktober 1851 i Fränninge. Enligt födelseboken var Ingar född 3 augusti 1851 men i övriga böcker står det 3 oktober. Ingar var dotter till åbon på Fränninge 22 Anders Nilsson och hans hustru Anna Andersdotter. 1925 flyttar familjen till Hårderup nr 1 och där Ingar avlider den 26 februari 1931. Senare är Nils bosatt på Fränninge nr 27 på ålderdomshemmet och där han avlider den 21 mars 1941.

Bouppteckning efter Ingar Gren, född Andersson som avled den 26 februari 1931.

Bouppteckning efter Nils Gren som avled den 21 mars 1941.

 

Barn

NamnBeskrivning
Annafödd den 1 augusti 1876 i Vallarum. Vistades i Lund från den 30 oktober 1895 till och med den 29 november 1896. Anna Nilsdotter emigrerar till Amerika den 26 januari 1898. Anna var gift med Jöns Trulsson och familjen vistades i North Dakota i Amerika.
Andersfödd den 29 januari 1878 i Vallarum. Flyttade till Malmö under åren 1893 - 1895 och han emigrerar till Amerika den 9 november 1898. Anders gifter sig med Luella Gren och familjen vistades i Minnesota i Amerika.
Johannafödd den 20 december 1880 i Vallarum. Johanna Hansson var utbildad sjuksköterska och hon gifte sig den 19 maj 1914 med Anders Hansson som var född den 20 augusti 1881 i Tolånga. Familjen var bosatt på stadsäga 510 i Lund och Anders som var polis avlider den 2 november 1927 utav en hjärtsjukdom. Johanna var senare bosatt på Dalbyvägen 6 A i Lund och hon avlider den 6 juli 1973.
Augustafödd den 31 augusti 1886 i Vallarum. Emigrerade till Amerika den 2 mars 1904. Augusta gifter sig med Olof Trollén och familjen vistades i Minnesota i Amerika.