Nils Göte Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:43 (aktuellt nummer) 17 september 1968 - 27 december 1971
Vallarum 7:52 (avregistrerat nummer) 30 april 1956 - 17 februari 1968
Vallarum 7:40 (avregistrerat nummer) 30 april 1956 -
Vallarum 7:21 (avregistrerat nummer) 30 april 1956 -
Vallarum 7:19 (avregistrerat nummer) 30 april 1956 -
Vallarum 7:15 (avregistrerat nummer) 30 april 1956 -
Vallarum 7:14 (avregistrerat nummer) 30 april 1956 -
Vallarum 7:11 (avregistrerat nummer) 30 april 1956 -
Vallarum 7:3 Elldala (avregistrerat nummer) 30 april 1956 -