Nils Gertsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 12:1 (avregistrerat nummer) 1834 - 1835
Starrarps Ora 1:25 (avregistrerat nummer) 1830 – ca 1855

Nils född den 12 mars 1796 i Starrarp nr 7 var son till de tidigare ägarna på gården och kom till Starrarps Ora 1830 och kom närmast ifrån Westerstad. Enligt kyrkböckerna är Nils änkling men någon hustru nämns inte. Han bor kvar fram till den 17 april 1870 då han avlider.