Nils Erik Lundfors

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:10 – 1:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 november 1923 - 4 februari 1928