Nils Eklund, Reinhold och Anna Andersson, Olof och Julia Frid

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:22 Bjälkhults mölla (aktuellt nummer) 2 oktober 1940 - 21 februari 1941