Välj en sida

Nils Edvard Nilsson och Emma Annette Erlandsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 31:4 (aktuellt nummer) 12 mars 1938 - 26 oktober 1951
Fränninge 20:3 (aktuellt nummer) 3 augusti 1909 - 16 mars 1938

Nils Edvard Nilsson var född den 24 februari 1884 i Lövestad och han var son till åbon på Heinge nr 1 i Lövestad Nils Persson och hans hustru Hanna Svensdotter. Nils och Hanna ägde fastigheten innan Nils Edvard och Emma Annette köpte den. Nils Edvard gifter sig den 26 augusti 1909 med Emma Annette Erlandsson som var född den 13 oktober 1877 i Eljaröd och hon var dotter till åbon på Eljaröd nr 2 Jöns
Erlandsson och hans hustru Anna Johansdotter. Familjen är senare bosatt på Fränninge 31:4 och där Nils Edvard avlider den 19 oktober 1951. Emma Annette flyttar till Fränninge 27:2, Fränningelund och där avlider hon den 11 januari 1954.

Barn

NamnBeskrivning
Helga Amaliafödd den 2 juli 1910 i Fränninge. Helga Amalia Eskilsson, född Nilsson gifter sig vid ett dubbelbrölopp tillsammans med systern Anna Lisa Paulina. Helga Amali gifter sig den 26 februari 1938 med Helge Ragnar Eskilsson som var född den 26 juni 1912 i Tolånga. Familjen var bosatt på Näsby nr 13 i Lövestad och där Helga Amalia avlider den 16 september 1985. Helge Ragnar flyttar till Björkvägen nr 5 Björkbacken Söderto i Sjöbo och han avlider den 4 mars 2007.
John Ernfridfödd den 24 januari 1912 i Fränninge. John Ernfrid Nilsson, bosatt på Fränninge nr 20 avlider den 7 mars 1915 utav sviter av barnförlamning.
Gunnar Arvidfödd den 3 oktober 1913 i Fränninge. Gunnar Arvid Nilsson gifter sig den 16 oktober 1937 med Helga Linnea Nilsson som var född den 22 januari 1915 i Tolånga. Familjen var bosatt på Torget nr 2 i Vollsjö och där Gunnar Arvid avlider den 22 februari 1999 och Helga Linnea avlider den 10 september 2003.
Anna Lisa Paulinafödd den 7 maj 1916 i Fränninge. Anna Lisa Paulina Nilsson gifter sig samtidigt som sin syster Hela Amalia. Anna Lisa Paulina gifter sig med Tage Anders Nilsson som var född den 31 augusti 1915 i Lund. Familjen övertar Anna Lisa Paulinas föräldragård 1938 och brukar den i tre år varefter dom flyttar till Södra Åsum den 16 maj 1941. Senare är dom bosatta på Stenskogsvägen 27 i Höör och där Tage Anders avlider den 8 juni 1991. Senare flyttar Anna Lisa Paulina till Sanatorievägen 9 i Höör och där hon avlider den 2 mars 2010.