Nils Börje Martin Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 29:1 (aktuellt nummer) 22 februari 1967 - 4 december 1981
Hårderup 8:6 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 7 april 1961 -

Nils Börje Martin Andersson var född 25 augusti 1928 i Hårderup och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Emil Andersson och hans hustru Ida Johanna Karlsson. Dom Övertar föräldragården den 7 april 1961. Nils Börje Martin gifter sig den 5 januari 1962. Nils Börje Martin
Andersson avlider den 29 augusti 2014.