Nils Bertil Roland Olofsson och Bo Sune Ingemar Olofsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:58 (aktuellt nummer) 30 november 1981 - 14 december 1981
Bjälkhult 1:4 (aktuellt nummer) 30 november 1981 – 14 december 1981
Bjälkhult 1:2 (aktuellt nummer) 30 november 1981 – 14 december 1981