Nils Bertil Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:17 (aktuellt nummer) 13 november 1971 – 16 juli 1973