Nils Berglund

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:2 B (avregistrerad fastighetsbeteckning) 8 juni 1885 - 8 juni 1885