Välj en sida

Nils Bengtsson och Kjersti Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 12:4 Robertsborg (avregistrerat nummer) 6 mars 1855 - 26 oktober 1912
Vallarum 8:17 (avregistrerat nummer) 15 maj 1866 - 12 februari 1908

Nils Bengtsson var född den 3 november 1836 i Vallarum och han var son till rusthållaren Bengt Erlandsson och hans hustru Karna Andersdotter. Nils gifter sig den 28 mars 1865 i Fränninge med Kjersti Nilsdotter som var född onsdagen den 29 september 1830 i Fränninge. Kjersti var dotter till rusthållaren Nils Nilsson och hans hustru Hanna Olsdotter. Nils och Kjersti brukar gården fram till 1912. Kjersti avlider den 2 april 1907 i Vallarum utav “lamhet” och Nils avlider den 5 december 1913 utav åderförkalkning och ålderdomssvaghet.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1907, sid 1

Bouppteckning efter Kjersti Nilsdotter som avled på Vallarum nr 12 den 2 april 1907.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1907, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1907, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1907, sid 4

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1914, sid 1

 

Bouppteckning efter Nils Bengtsson som avled på Vallarum nr 12 den 5 december 1913.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1914, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1914, sid 3