Nils Bengtsson och Karna Håkansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:39 (avregistrerat nummer) 14 mars 1894 - 6 april 1912
Vallarum 12:6 (avregistrerat nummer) 15 juli 1875 - 26 mars 1874
Starrarps Ora 1:44 (avregistrerat nummer) 14 mars 1894 - 6 april 1912
Hårderup 6:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 4 december 1876 – 2 april 1881
Hårderup 4:14 (aktuellt nummer) 21 maj 1883 – 14 april 1894

Nils Bengtsson föddes den 7 februari och döptes den 11 februari 1841 i Vallarum nr 12, Fränninge. Nils var son till Bengt Mårtensson född 1798 i Vallarum och hans hustru Hanna Nilsdotter född i Vallarum 1808. Nils var åbo på Vallarum 12:6 som var en gård som Nils föräldrar ägde tidigare. Nils säljer gården till sin bror Mårten och flyttar till Hårderup. Nils gifter sig med Karna Håkansdotter den 8 november 1873 i Fränninge. När dom gifte sig var Nils åbo på Hårderup nr 6 medan Karna kom ifrån Tranås. Karna föddes den 13 december och döptes den 21 december 1845 i Tranås nr 13. Karna var dotter till Håkan Lasson född 1815 i Onslunda nr 27 och hans hustru Berta Persdotter född i Onslunda nr 29. Karna var äldst i en syskonskara på 11 barn. Nils och Karna flyttade till Hårderup 4:14 från Hårderup 6 1881. 1894 flyttade paret vidare till Starrarps Ohra. Nils avlider den 7 oktober 1909 i Starrarps Ora och begravdes den 17 oktober 1909. dödsorsaken var en “bröståkomma”. Karna avlider den 29 november 1910 i Starrarps Ora och begravdes den 7 december 1910. Dödsorsaken var “blodstörtning”. I Starrarps Ora fanns en fosterdotter Emma Maria Nilsson född 20 mars 1890 i Fränninge.

Bouppteckning efter Nils Bengtsson som avled i Starrarps Ora den 7 oktober 1909.

Den 23 november 1909 förrättades bouppteckning efter avlidne åboen på Starrarps Ora nr 1 som avled den 7 oktober 1909 och som efterlämnade såsom sterbhusdelägare hustrun, änkan Karna Håkansdotter samt den avlidnes efterlevande systrars efterlevande barn
systern Else Mårtensdotter under äktenskap med muraren N Löfgren men i Amerika vistande barn
sonen Nils och döttrarna Maria och Anna Löfgren.
systern Elna Mårtensdotter, avliden, men med smeden A Lundblad födde barn, sönerna Per Johan Lundblad,
vistande i Karlstad samt Bengt Alfred Lundblad vistande i Arlöv, samt döttrarna Anna Lundblad, gift
med arbetaren Olof Lindberg vistande i Oregården, Löberöd och Johanna Lundblad gift med
lantbrukaren N Wallter vistande i Tunnbyholm och Elna Lundblad änka efter cigarrmakare
G Taström, vistelseort Malmö
I bouppteckningen upptogs fastigheten 69/4096 mantal Starrarps Ora nr 1 till taxeringsvärdet på 1 500 kr. Tillgångarna i dödsboet uppgick till 2 196 kr och skulderna till 1 483 kr vilket ger en behållning på 712 kr i bouppteckningen.

Bouppteckning efter Karna Håkansdotter som avled i Starrarps Ora den 29 november 1910.

Den 8 december 1910 förrättades bouppteckning efter åboänkan Karna Håkansdotter på Starrarps Ora nr 1 och som avled den 29 november 1910 och som sterbhusdelägare efterlämnade efterlevande helsyskon och halvsyskon, samt syskonbarn och genom testamente två fosterdöttrar. I bouppteckningen upptogs fastigheten 69/4096 mantal Starrarps Ora nr 1 till försäljningsvärdet på 3 000 kr varav hälften tillhörde den avlidne. Tillgångarna i dödsboet uppgick till 1 906 kr medan skulderna var på 989 kr vilket ger en behållning på 917 kr.