Nils Bengtsson och Ingar Svensdotter / Hanna Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:12 (aktuellt nummer) - 8 november 1869
Hårderup 4:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1850 - 11 maj 1867

Nils var född i Hårderup tisdagen den 3 februari och döptes den 8 februari 1829. Nils var son till rusthållaren Bengt Nilsson och hans hustru Anna Olsdotter på Hårderup nr 2. Nils kom från Hårderup nr 2 till Hårderup nr 4 1850. Samma år den 26 december gifte han sig med Ingar Svensdotter i Fränninge. Ingar var född i Vallarum den 1 februari och döptes den 6 februari 1825. Ingar kom från Hårderup 4:5 1850 där hon arbetade som piga. Nils hustru Ingar Svensdotter avlider den 31 januari 1869 och begravs den 7 februari 1869. Dödsorsak ej angiven. Nils gifter om sig den 28 december 1871 i Fränninge med Hanna Pehrsdotter som var född i Tolånga den 16 maj och döptes den 20 maj 1839. Hanna växte upp på Fränninge nr 30 där hon var dotter till Åbon Pehr Mattsson och Eljena Carlsdotter. Hon flyttade till Lövestad den 24 oktober 1866. Nils avlider den 8 april och begravs den 17 april 1903. Dödsorsak ej angiven. Hanna avlider den 25 oktober och begravs den 2 november 1906 utav blodstörtning och tuberkulos.

Bouppteckning efter Ingar Svensdotter som avled på Hårderup nr 4 den 31 januari 1869.

Den 8 februari 1869 förrättades bouppteckning efter åboen Nis Bengtssons, på Hårderup nr 4, avlidna hustru som avled den 31 januari 1869 och efter sig lämnade änklingen samt barnen:
sonen Bengt
sonen Sven
dottern Kjersti
dottern Anna
dottern Ingar
dottern Else
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/128 mantal av skatterusthålls hemmanet Hårderup nr 4, som upptogs till 400 riksdaler. Dom totala tillgångarna i dödsboet uppgick till 667 kr och det fanns skulder på 539 riksdaler vilket ger en behållning på 128 riksdaler.

Bouppteckning efter Nils Bengtsson som avled i Hårderup nr 4 den 8 april 1903.

Den 24 april 1903 förrättades bouppteckning efter avlidne åboen Nils Bengtsson på Hårderup nr 4 som avled den 8 april 1903 och som lämnade såsom sterbhusdelägare änkan Hanna Persson samt i äktenskap med tidigare avlidna hustrun Ingar Svensdotter sammanavlade barnen
sonen, arbetskarlen Bengt Nilsson i Svedala
sonen, hemmansägaren Sven Nilsson på nr 2 Torastorp
dottern Kersti, gift med arbetskarlen Magnus Vallberg i Billesholm
dottern Anna, ´gift med snickarmästaren Nils Sjögren i Karlshamn
dottern Ingar, gift med åboen Per Månsson på Hårderup nr 1
dottern Elsa, gift med åboen Nils Nilsson i Ahlestad
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/128 mantal Hårderup nr 4 som makarna har gemensam äganderätt upptages till taxeringsvärdet på 1 000 kr. Dom totala tillgångarna i dödsboet uppgick till 2 819 kr och det fanns inga skulder.

Bouppteckning efter Hanna Persdotter som avled på Hårderup nr 4 den 25 oktober 1906.

Den 3 november 1906 förrättades bouppteckning efter avlidna änkan Hanna Persson på Hårderup nr 4
som avlidit den 25 oktober 1906 och som efterlämnade såsom sidoarvingar:
brodern Jöns Persson med döden avliden men efterlämnade i äktenskapet med även avlidna hustrun
Kersti Jönsson sammanavlade barnen:
Åboen Anders Jönsson på Vallarum nr 14
Handlaren Nils Jönsson, Vollsjö
Anna Jönsson, vistande i Anderslöv
Hanna Jönsson i Vallarum
brodern Henrik Persson som med döden avlidit men efterlämnat i äktenskap med även avlidna hustrun
Hanna Månsson sammanavlade barnen:
Anna, gift med åboen Nils Alfred i Vollsjö
Bengta, gift med åboen Jöns Alfred i Fränninge
brodern Nils Persson vistande i Amerika
systern Eljena Persson med döden avliden men efterlämnat i äktenskap med efterlevande mannen Måns
Nilsson i Fränninge sammanavlade barnen:
Nils Månsson
Anders Månsson
Hanna Månsson
alla vistande på okänd ort.
systern Anna Persson gift med Per Sundin i Köinge, Frost Härad
I dödsboet fanns det tillgångar på 1 133 kr och inga skulder.

Barn

NamnBeskrivning
Bengtfödd 29 mars och döpt den 4 april 1851 i Hårderup. Nils och Ingars barn. Flyttar till Hagestad nr 32 i Löderups församling den 30 november 1869 för att arbeta som dräng. Flyttar till Malmö 1873. Bengt Nilsson förblir ogift hela livet och han är folkbokförd i Svedala och avlider på Köpingens ålderdomshem den 17 november 1929.
Kjerstifödd 30 september och döptes den 10 oktober 1852 i Hårderup. Nils och Ingars barn. Flyttar till Starrarp nr 10 1870. Kommer tillbaks 1871 för att åter flytta 1872 då till Hårderup nr 6 för att arbeta som piga. Flyttar tillbaka till Hårderup nr 4 1876. 1878 flyttar Kjersti till Östraby. Kersti Wollberg, född Nilsdotter gifte sig den 27 december 1878 med Magnus Johnsson Wollberg född den 10 februari 1854 i Västerstad. Familjen var folkbokförd i Norra Vram, Gruvan och där Magnus avlider den 22 september 1903. Han arbetade som gruvarbetare. Kjersti bor kvar i Norra Vram och hon avlider den 30 november 1922.
Annafödd 26 april och döptes den 29 april 1855 i Hårderup. Nils och Ingars barn. Flyttar till Köpenhamn den 26 oktober 1878 och kommer tillbaks 1879. Hon flyttar till Carlshamn i Blekinge 16 november 1881. Den 29 juni 1882 gifter Anna sig med snickaren Nils Sjögren född 17 november 1859 i Hurva. Anna Sjögren, född Nilsson med familj är folkbokförda i Karlshamn i Blekinge. Nils avlider den 21 maj 1909 och Anna flyttar senare till Sölvesborg och kv Japan nr 4 och hon avlider den 14 mars 1936 och blir begravd i Karlshamn.
Ingarfödd 7 januari och döptes den 12 januari 1858 i Hårderup. Nils och Ingars barn. Flyttar till Starrarp nr 3 den 8 november 1877 där hon arbetar som piga. Året efter, 1878 flyttar Ingar till Kjerstorp. Ingar Månsson, född Nilsson gifter sig den 9 november 1883 i Fränninge med Per Månsson, dräng på Hårderup nr 9. Per är född den 29 november 1854 i Eljaröd och han avlider i Hårderup nr 1 den 11 januari 1926 utav kräfta i levern. Ingar avlider den 23 juni 1934 i Hårdrup nr 1.
Elsefödd 22 juli och döptes den 24 juli 1860 i Hårderup. Nils och Ingars barn. Flyttar 1879 till Vallarum nr 10 där hon arbetar som piga. Tillbaks 1882 för att flytta till Vallarum nr 15 1883 där hon arbetar som piga. Else Nilsson, född Nilsdotter gifte sig den 20 maj 1893 i Östra Kärrstorp med åbon på Alestad nr 3 Nils Nilsson, född den 13 oktober 1858 i Östra Kärrstorp. Familjen är folkbokförda på Alestad nr 2 och där Else avlider den 7 april 1930 utav "ålderdomsavtynande". Nils avlider den 6 december 1942 i Alestad nr 2 utav "hjärtslag".
Svenfödd 4 april och döptes den 12 april 1863 i Hårderup. Nils och Ingars barn. Flyttar till Östraby 23 oktober 1880. Sven Nilsson gifter sig den 15 april 1905 i Linderöd med åbodottern Hanna Nilsson född den 31 maj 1866. Sven var då änkling och hemmansägare i Torastorp nr 2. Senare är familjen folkbokförd på Linderöd nr 7 och där Sven avlider den 10 maj 1944.
Mariafödd 21 december och döpt den 26 december 1872 i Hårderup. Nils och Hannas barn. Hon avled den 11 december och begravdes den 22 december 1878 i scharlakansfeber.
Pehrfödd 23 september och döptes den 1 oktober 1875 i Hårderup. Nils och Hannas barn. Han avled den 22 december och begravdes den 26 december 1878 i scharlakansfeber.