Nils Bengtsson (änkeman efter Kjersti Nilsdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:17 (avregistrerat nummer) 12 februari 1908 - 26 oktober 1912