Nils Bengtsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:24 (avregistrerat nummer) 14 februari 1893 - 14 februari 1893
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 14 februari 1893 - 14 februari 1893
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 14 februari 1893 - 14 februari 1893