Nils Arvid Roland Gullin och Vanja Linnea Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:10 (aktuellt nummer) 5 november 1980 -