Välj en sida

Nils Artur Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 8 mars 1965 - 22 december 1971
Hårderup 3:13 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 8 mars 1965 - 22 december 1971

Artur Nilsson
Slutet av 1960-talet